_MG_8611 _MG_8914

 

El Parlament Científic Jove Català és un programa destinat a preparar el jovent com a ciutadans actius dins de la societat del coneixement mitjançant el debat, la negociació i el coneixement en temes de ciència.

Els principals objectius són:

  • Introduir els estudiants en els procediments parlamentaris en temes de ciència i recerca.
  • Contribuir perquè els estudiants formin opinions qualificades i avaluar temes complexos.
  • Promoure la interacció entre científics i joves.

Aquesta iniciativa està organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en el marc del projecte European Student Parliaments, iniciat i coordinat per la FundacióWissenschaft im Dialog i finançat per la Robert Bosch Foundation (Alemanya). Va tenir lloc els dies 26, 27 i 28 de març de 2014 a la ciutat de Barcelona.

El tema general a debatre fou El futur de les nostres ciutats.

Els participants es varen distribuir en 5 comitès diferents, cadascun tractant els 5 subtemes següents:

  1. La mobilitat del futur: nous enfocaments a la ciutat. La mobilitat té moltes facetes. Com volem moure’ns en el futur? És l’e-cotxe la solució o el concepte “cotxe” està ja obsolet? Quins mitjans de locomoció i, per tant, quines rutes de transport tindran prioritat en la planificació urbana futura? És el lloc de treball mòbil un concepte per al demà?
  2. Demografia urbana.  Els avenços demogràfics afecten les regions urbanes. Quins canvis vénen? Seran més vells o més joves els habitants de les ciutats o bé no hi haurà cap canvi en aquest sentit? Necessitem mà d’obra estrangera o no hi ha prou llocs de treball per als nostres propis habitants? Com s’enfronta la nostra societat a aquests reptes? Com podem organitzar junts la nostra vida en el futur?
  3. Recursos a la ciutat: granges verticals (skyfarming) i horts urbans. L’agricultura a edificis i la ciutat com a una “gran mina de matèries primeres“: podem i necessitem facilitar l’existència d’àrees agrícoles a les ciutats per al nostre propi autoabastament? Com es podrien implementar? Com podem reciclar d’una manera més efectiva els residus que les ciutats produeixen? Quins riscos i oportunitats existeixen?
  4. Eficiència energètica dels habitatges. El major potencial d’estalvi energètic es troba ja als edificis antics. Aquests necessiten tres vegades més més energia que els edificis nous. La recerca cerca que hi hagi emissió zero als edificis, però això és possible a tot arreu? És possible reconstruir els edificis antics? Qui se suposa que ha de pagar aquesta reconstrucció?
  5. Ciutat intel·ligent: vida en una xarxa urbana. La meitat de la població viu a les ciutats. El futur pertany a les regions urbanes. Quins reptes es plantegen per a un control del tràfic intel·ligent? Serem capaços de controlar les interconnexions a les nostres ciutats de manera semblant com es fa en el joc d’ordinador “Sim City”? Com pot l’electricitat intel·ligent satisfer les necessistats d’una població creixent? Poden el núvol, els telèfons intel·ligents i les xarxes socials millorar l’entorn laboral? Quin paper fan les xarxes de dades obertes i la protecció de dades?