El passat dia 5 de juliol a les 12:00 Santiago Eizaguirre Anglada, investigador del CRIT, va defensar la seva tesi doctoral titulada

Innovació social i governança urbana: entitats socialment creatives a Barcelona i Bilbao.

La tesi proposa una perspectiva comparada entre Barcelona i Bilbao analitzant com diferents entitats de la societat civil posen en marxa estratègies socialment innovadores per tal de combatre l’exclusió social. Tal i com es mostra a la tesi, hi ha una clara relació entre aquestes estratègies i el règim de benestar local en cadascuna de les ciutats, és a dir, l’estructura de governança multi-nivell i la forma de provisió de polítiques de benestar, entre  d’altres.

La tesi va rebre la qualificació d’Apte amb la recomanació unànime del tribunal de qualificació com a Cum Laude