El passat dia 2 de Març a les 12:00 Marc Pradel Miquel, investigador del CRIT, va defensar  la seva tesi doctoral titulada

Governança, innovació econòmica i social en dos territoris subnacionals europeus: el Black Country (West Midlands) i el Vallès Occidental (Catalunya)

La tesi doctoral analitza el sorgiment de consorcis per a la coordinació de polítiques de desenvolupament local i d’ocupació en dos territoris subnacionals de forta tradició industrial: el Black Country, a West Midlands, Anglaterra i el Vallès Occidental, a Catalunya.

L’estudis dels consorcis s’enmarca en el camp d’anàlisi de les transformacions dels estats nacionals en l’ecomonia i dels canvis en la governança multinivell. Així mateix, des de la perspectiva sociològica, l’anàlisi s’enmarca en l’importancia de les relacions socials entre actors, normes formals i informals, i la institucionalització d’actors col·lectius

La tesi va rebre la qualificació de Sobresaliente Cum Laude