INNOVACIÓ SOCIAL: POLÍTIQUES PÚBLIQUES I ESTRATÈGIES DE CREATIVITAT CIUTADANA EN UN CONTEXT DE CRISI

En el marc del programa de formació contínua del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS), Santiago Eizaguirre presenta aquest curs, on segons el portal del COLPIS, la noció d’innovació social és recurrent des de fa més d’una dècada en les narratives polítiques promogudes per la Comissió Europea alhora de fer referència als reptes globals que afronten les societats contemporànees. En un context de desmantellament sistemàtic de les polítiques de benestar, increment de les desigualtats i pèrdua de drets socials, l’ús de l’expressió per part de les administracions públiques desperta tot tipus de suspicàcies. La identificació tant dels límits i contradiccions, com també dels reptes i potencials que suposen els processos d’innovació social -tan per part de les administracions públiques com des de la ciutadania organitzada pel tractament i la transformació de les dinàmiques d’exclusió social-, és una qüestió important per els nostres dies.

Per a més informació, en el següent link: http://www.colpis.cat/formacio/fitxa/213