logo ub

La UB ha posat en marxa una sèrie d’ajuts per tal que els estudiants de la UB puguin assistir a la formació d’estiu. Hi ha dues convocatòries:

 Les convocatòries les podeu trobar a la pàgina web: http://www.ub.edu/beques/ajuts/ub/index.html  i a la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona https://seu.ub.edu Els estudiants interessats en demanar aquests ajuts hauran d’omplir i presentar el formulari de sol·licitud  del 4 al 12 de maig de 2016 (Summer School Barcelona-Milà) i del 17 de maig al 3 de juny de 2016 (Els Juliols de la UB).  Aquestes sol·licituds al no ser gestionades pel programa GEBEC, si que s’han d’entregar al registre.