crit@ub.edu

GRC Creativitat, Innovació i Transformació Urbana

Faculty of economics and business

Universitat de Barcelona

Diagonal, 690 08034 Barcelona