Víctor Climent Sanjuan

/Víctor Climent Sanjuan
Víctor Climent Sanjuan 2018-02-13T11:02:51+00:00

Víctor Climent Sanjuan és professor titular del Departament de Sociologia (2001), membre del Claustre de la Universitat de Barcelona (2007),  i en l’actualitat exerceix com a cap del departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona (2014). Les seves línies de recerca principals giren al voltant del Mercat de Treball i la Sociologia Ambiental. En el camp de la política laboral ha desenvolupat recerca sobre relacions de concertació entre agents socials, així com sobre la relació entre mercat de treball i risc de pobresa, entre d’altres temes afins. Pel que fa al camp de la Sociologia Ambiental recentment ha desenvolupat investigacions, entre d’altres qüestions, sobre la transició cap a un context d’energies no-fòssils i canvi climàtic.

 

Últimes publicacions: 

Climent, Víctor (2016)  ’Social partners, environmental issues and new challenges in the post-carbon society’ (Capítulo 10) a  Garcia, Ernest; Martinez-Iglesias, Mercedes; Kirby, Peadar (Eds): Transitioning to a Post-Carbon Society: Degrowth, Austerity and Wellbeing pp:  219 -231 Editorial: Palgrave Macmillan: Londres.

Climent, V. (2015)  “La Nueva pobreza en el mercado de trabajo”. a Intangible Capital, Volum: 11 Número: 2; pp: 270 – 283.

Climent, V.; i VV.AA (2013)  El Risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball.  Barcelona:  Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Cabañas, A.; Santana, J.A.; Ferrer, R.; Miñarro, E.; Climent, V.; Guillermo, S. (2013) Gestió i impuls de les infrastructures II: Residus. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

Projectes de recerca: 

(2012-2014): Transiciones a una sociedad postcarbono: Impactos redistributivos y vida cotidiana en un contexto de energías no-fósiles y cambio climático-  MCNN – Ministerio de Ciencia e Innovación; IP: Josep Ernest Garcia Garcia