El passat dia 26 de Setembre a les 16:00 Montserrat Simó Solsona, investigadora del CRIT, va defensar la seva tesi doctoral titulada

Avaluació de programes socials en polítiques de regeneració urbana: el cas del servei socioeducatiu L’Albada (Lleida) en el marc de la Llei de Barris

La tesi doctoral es centra en l’avaluació de polítiques públiques, concretament en el tractament d’un projecte social que forma part d’una política integral de regeneració urbana. Es plantegen dos objectius. En primer lloc, dissenyar un pla d’avaluació; en segon lloc, executar aquest disseny evaluatiu en el cas del projecte socioeducatiu L’Albada per contrastar la seva validesa. El projecte forma part de la política de regeneració urbana del Centre Històric de Lleida i d’un marc polític més general com és la Llei de Barris (2004). El projecte L’Albada pretén trencar la situació de risc social lleu o moderat que pateixen els joves (d’entre 12 i 18 anys) a través del reforç de les seves habilitats socials.

La tesi va rebre la qualificació d’Apte Cum Laude